Компанія "Україна-Капітал"

заснована у 2001 році фахівцями, які працюють на фондовому ринку України з моменту його зародження.


Стратегією розвитку Компанії є забезпечення надійності, високої ефективності проведених операцій і незмінне дотримання інтересів Клієнта. У штаті працюють досвідчені і кваліфіковані фахівці, які можуть запропонувати Вам широкий спектр послуг на Фондовому ринку а також консультаційні послуги з питань корпоративного управління.


Предметом діяльності Компанії є виключно здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме:

  • депозитарна діяльність Депозитарної установи,
  • надання консультацій власникам цінних паперів, та особам, які приймають рішення щодо їх придбання з питань обігу цінних паперів;
  • консультації з питань взаємин акціонерного товариства з акціонерами, функціонування органів управління акціонерного товариства, а також їх взаємин між собою;
  • інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства;
  • надання послуг акціонерним товариствам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів;
  • та інші послуги, у відповідності до чинного законодавства.

Компанія завжди відкрита для співпраці як з інвесторами так і з представниками акціонерних товариств.