Послуги акціонерним товариствам

Компанія «Україна-Капітал» надає широкий спектр послуг емітентам цінних паперів:

  • інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства; виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;
  • приведення у відповідність внутрішніх документів акціонерного товариства;
  • підготовка, оприлюднення та подання до НКЦПФР особливої, регулярної квартальної та річної інформації емітента цінних паперів
  • інформування клієнта про зміни у законодавчій та нормативно-правовій базі щодо розкриття інформації;
  • консультації з питань, пов'язаних з фондовим ринком України;
  • допомога у підготовці документів для реєстрації випуску цінних паперів емітента в НКЦПФР.


За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, в депозитарний відділ Компанії