Наші послуги

Депозитарна установа

Повний спектр депозитарних послуг юридичним та фізичним особам, резидентам та нерезидентам, емітентам цінних паперів.

Загальні збори акціонерів

Інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства

Персональні сайти емітентів

Інформаціїні послуги по створенню для своїх клієнтів персональних сайтів, наповненню їх інформацією та подальшою їх підтримкою.