Депозитарні послуги


Компанія «Україна-Капітал» здійснює депозитарну діяльність Депозитарної установи на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності депозитарної установи серії АE №263470 від 01.10.2013р. та відповідно до нормативних документів, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, чинним законодавством України, внутрішніми положеннями.


Компанія є членом Професійної Асоціації Реєстраторів і Депозитаріїв України (ПАРД).

Фахівці Депозитарної установи сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку, мають досвід роботи на фондовому ринку та забезпечують якісне і своєчасне обслуговування наших клієнтів.

Компанія «Україна-Капітал» надає повний спектр депозитарних послуг юридичним та фізичним особам, резидентам та нерезидентам, емітентам цінних паперів.

Депозитарна установа «Україна-Капітал» має сучасне комп‘ютерне та програмне обладнання, пропонує своїм клієнтам гнучкі та зручні тарифи на депозитарне обслуговування, а також індивідуальний підхід при обслуговуванні операцій з цінними паперами.За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, в депозитарний відділ Компанії