Проведення загальних зборів акціонерного товариства

Компанія «Україна-Капітал» надає широкий спектр послуг емітентам цінних паперів:

  • інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства;
  • засвідчення довіреностей від фізичних осіб - депонентів на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
  • виконання функцій реєстраційної комісії;
  • виконання функцій лічильної комісії;
  • приведення у відповідність внутрішніх документів акціонерного товариства;
  • консультації з підготовки, оприлюднення та подання до НКЦПФР особливої інформації емітента цінних паперів
  • надання послуг акціонерним товариствам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів;
  • інші послуги, у відповідності до чинного законодавства.


За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, в депозитарний відділ Компанії